ENG / ITA
« Geri dön

BALANCED SCORECARD NEDİR?

Balanced Scorecard
Amaç / Araç
BSC'den Beklenen Ana Fayda
Başarılı Kurum
Başarı: Bütünleşik Yaklaşım
Başarı= Yüksek / İyi Performans
Başarıyı "ölçmek" ne sağlar?
Başarıya giden stratejileri hayata geçirmekte yaşanan klasik zorluklar
Kurumsal Performansa Bütünleşik Yaklaşım
Maddi Varlıklar - Maddi Olmayan Varlıklar
Maddi Olmayan Varlıkların Maddi Varlığı Oluşturması
Balanced Score Card - Kurumsal Karne
Kurumsal Karne Mantığı

1- Ölçülebilir Hedef
* Strateji Odaklı Organizasyon Olmak
* Stratejiyi Ölçülebilir Hedeflere Dönüştürmek
* Vizyon
* Strateji Haritası: Müşteri Boyutu
* Müşteri - Değer Önermesi
* Strateji Haritaları
* Örnek: Southwest Havayolları Strateji Haritası
* Uygulama: Strateji Haritası çizilmesi
* Balanced Scorecard Strateji Haritası
* Stratejik Amaçtan İnisiyatfilere

2- Organizasyonu Hedeflere Yaklaştırmak
* Strateji Odaklı Organizasyon Olmak
* Organizasyonu Stratejik Hedeflere Yaklaştırmak
* Organizasyonu Stratejiye Bağlı Şekilde Düzenle ve İlişkilendir

3- Strateji Herkesin İşi
* Strateji Odaklı Organizasyon Olmak
* Stratejiyi Herkesin İşi Haline Getirmek
* Stratejiyi Herkesi İlgilendirir Hale Getirmekte İK Süreçleri Kritiktir
* İç İletişim
* Eğitim Fırsatları Aracılığıyla İletişim
* Stratejik İzleme Aracılığıyla İletişim

4- Yönetim Araçlarıyla Bütünleştir
* Strateji Odaklı Organizasyon Olmak
* Stratejiyi Yönetim Araçlarıyla Bütünleştirmek: Stratejik Yönetim Süreci
   A- Stratejik Yönetim Süreci
   B- Sonuçların Paylaşımı
   C- İzleme & Değerlendirme

5- Değişim Hareketini Yönet
* Strateji Odaklı Organizasyon Olmak
* Üst Düzey Liderlik ile Değişim Hareketini Yönet
* Yönetim Takımının Değişime Liderlik Etmesi
* Balanced Scorecard Tasarımı: Roller
* Balanced Scorecard Uygulamasının Amacı