ENG / ITA
« Geri dön

BÜTÇE EĞİTİMİ

Kar amacı güden kuruluşlarda bütçeler belirli bir süre için tüm operasyonları kapsayan planların, hedeflerin ve amaçların objektif ifadesidir. Bu anlamda bütçe sistemleri, firmanın hedeflerini ve gideceği yönü belirler. Bütçeler kullanılarak firma kaynakları hedeflenen sonuçlara yöneltilir. Stratejiler, firmanın ulaşmak istediği hedeflere varabilmesi için ne yapması gerektiğini belirler.

Modern anlamda operasyonel bütçeler strateji oluşturma faaliyetinin kısa dönemli bölümünün bir parçasıdır. Bu bütçeler kısa dönem planları sonucu oluşur. Kısa dönem planları uzun vadeli planlarla uyum içinde olmak zorundadır.

ANA BAŞLIKLAR

Bütçe Sistemlerinin Sağladığı Yararlar
Bütçelerin Zaman Açısından Yapısal Özellikleri
Kaizen Bütçeleme Sistemi
Aktiviteler Bazında Bütçeleme (ABB)
Statik Bütçe (Statio Budgets)
Program Bütçeler (Program Budgets)
Bütçe Sistemlerinin Önemli Avantajları
Bütçe Girdilerini Etkileyen Faktörler
* Firmanın Pazarı - Farklılaşma/Bütçe İlişkisi
* Firmanın Pazarı - Ürün Geliştirme Gereksinimi/Bütçe İlişkisi
* Pazarın Riskleri - Büyüme/Bütçe İlişkisi
* Satış Riskleri/Bütçe İlişkisi
* Piyasa Hissesi/Bütçe İlişkisi
* Rekabet/Bütçe İlişkisi
* Değer Zinciri/Bütçe İlişkisi
* Üretim Sistemi/Bütçe İlişkisi
* Dağıtım Sistemleri/Bütçe İlişkisi
Bütçe Sistemleri ve Sorumluluk Merkezleri
* Gelir Merkezi
* Gider Merkezi
* Kar Merkezi
* Yatırım Merkezi
Hizmet Kuruluşları Bütçeleri
Bütçe Uygulama ve Denetimi
* Karlılığı Etkileyen Yönetim Kararları