ENG / ITA
« Geri dön

DIŞ TİCARET UZMANLIK PROGRAMI

A- DIŞ TİCARET NEDİR? 

1. Dış Ticarette Taraflar
2. Dış Ticaret ile Yurtiçi Ticareti Ayıran Temel Noktalar
3. Dış Ticaret Rejimi Nedir.
4. Rejimlere Genel Bakış

B- DIŞ TİCARETTE RİSKLER

1. Alıcı Riski
2. Satıcı Riski
3. Ülke Riski
4. Taşıma Riski

C- DIŞ TİCARETTE SÖZLEŞME

1. Sözleşmenin Unsurları
2. Uluslararası Sözleşme Nasıl Olmalıdır?

D- DIŞ TİCARETTE veya NAKLİYEDE İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

1. İhtilaf Halleri
2. Çözüm Mercileri
3. Tahkim

E- DIŞ TİCARETTE KULLANILAN BELGELER DETAYLI AÇIKLANMASI

1. Fatura (Proforma, Commercial Invoice, Türkçe Fatura)
2. Taşıma Belgeleri
     a) FCR
     b) CMR
     c) Bill of Lading
     d) CIM
     e) FIATA Belgeleri
     f) Ordino kavramının açıklanması
3. Sigorta Poliçesi
4. A.TR Dolaşım Sertifikası
5. E.UR.1
6. Menşe Şehadetnamesi (Certifikate of Origin)
7. Özel Menşe (FORM A)
8. Finansman Belgeleri (Poliçe - Draft)
9.Çeki Listesi
10. Gözetim Belgesi
11. ATA Karnesi

F- DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS - 2010)

1. EXW İşyerinde Teslim
2. FCA Taşıyıcıya Masrafsız Teslim
3. FAS Gemi Doğrultusunda Masrafsız Teslim
4. FOB Gemi Bordasında Masrafsız Teslim
5. CFR Mal Bedeli ve Navlun
6. CIF   Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun
7. CPT Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim
8. CIP  Taşıma ve Sigorta Bedeli Ödenmiş Olarak Teslim
9. DAT Terminalde Teslim
10. DAP Yerinde Teslim
11. DDP Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim

G- DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ

1- Peşin Ödeme
2- Mal Mukabili ödeme
3- Vesaik Mukabili Ödeme
4- Kabul Kredili Ödeme (Acceptance Credit)
5- Akreditifli Ödeme (Letter Of Credit)
     a. Akreditifin tanımı
     b. Açma Şekline Göre Akreditifler
     c. Akreditifte İş Akışı
     d. Ödeme Türlerine Göre Akreditifler
     e. Teyitli / Teyitsiz Akreditifler
     f. Akreditif Analizi ve Uygulamaları
     g. Akreditifin Yararlarının İncelenmesi
     h. Özellikli Akreditif Çeşitleri
          1. Rotatif Akreditif ( Revolving L/C)
          2. Devredilebilir Akreditif /Transferable L/C)
          3. Karşılıklı Akreditifler (Back to Back L/C)
          4. Kırmızı Şartlı Akreditif (Red Clause)
          5. Garanti Akreditifleri (Stand by L/C)

H- TAŞIMACILIK TÜRLERİ ve BELGELERİN İNCELENMESİ

1. Taşıma Ekonomisini Etkileyen Faktörler
2. Temel Taşıma Türleri
3. Taşıma Türlerinin Özellikleri
4. Taşıma Türü Seçim Kriterleri
5. Taşımanın Fiyatlandırlması
6. Taşıma Modlarının İncelenmesi ve Karşılaştırılması
7. Taşıma Türlerinin ve Belgelerin Detaylı İncelenmesi

I- NAKLİYAT SİGORTALARI VE NAKLİYEDE SİGORTA

1. Dar Teminat
2. Tam Ziya Teminat
3. Geniş Teminat
4. Nakliyat Sigortaları Mevzuatı’nın İncelenmesi

J- İHRACAT MEVZUATI VE OPERASYONEL İŞ AKIŞI

1. Kıbrıs’a İlişkin İhracat Mevzuatı
2. Kıbrıs’a İlişkin Teşvik Mevzuatı
3. Hazırlanan Belgeler
4. Belgelerin Onay Aşaması
5. Gümrükleme Aşaması
6. Transit Ticaret

K- GÜMRÜK MEVZUATI VE UYGULAMALARI

1. Kıbrıs Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları

L- DIŞ TİCARETTEN ULUSLARARASI TİCARETE GEÇİŞTE PAZAR BİLGİLERİNE ULAŞMA YOLLARI VE BİLGİ KAYNAKLARI

1. Ürün ve Pazar Bilgilerine Ulaşmada Kullanılabilecek Bilgi Kaynakları
2. Dış Ticaret Araştırmalarında Resmi ve Özel Kuruluşlar Hakkında Tanıtıcı Bilgiler ve Ulaşılabilecek Bilgilerin Analizi ve Güven Derecesi

Program Süresi: 3 gün
Katılımcı Profili: Dış ticaret çalışmalarında çalışmalarında yer alacak tüm çalışanlar ve dış ticaret konusunda uzmanlaşmak isteyen danışmanlar