ENG / ITA
« Geri dön

HEDEFLER PİRAMİDİ

I. Stratejik Yönetim ile Performans Yönetimi İlişkisi
• Kurumsal Takvim
• Stratejik Yönetim & Performans Yönetimi Çevrimi
• Vizyon, Misyon ve Stratejik hedeflerle bağlantılama

II.İş Performansı Planlama ve Hedefler
• Performans Planlaması
• Hedefler
• İyi bir hedefin özellikleri
• Ölçütler
• Organizasyonel Performans Matrisleri
• Kurumsal Karne (Balanced Scorecard) hakkında kısa bilgi

III. İş Performansı Değerlendirme İlkeleri
• Dürüstlük
• Şeffaflık
• Adalet
• Disiplin
• Performans yönetim kuralları, yararları, başarı kriterleri

IV. Yetkinlikler
• Yetkinlik Nedir?
• YETKİNLİK EL KİTABI Nedir?
• Temel Yetkinlikler
• Yönetsel Yetkinlikler
• Fonksiyonel Yetkinlikler

V. Pozisyon bazlı Yetkinlik
• Yetkinlik analizi yöntemleri
• Yetkinlik Haritası
• Yetkinlik Davranış göstergeleri
• Davranış göstergesi değerlendirme metodolojisi: STAR Metodu

VI. Yetkinlik Ölçüm Metodu olarak  360 Derece Değerlendirme
• Tanım
• Riskler
• Yöntem
• Otomasyon

VII. Performans Konulu Geribildirim ve Gelişim Planlaması
• Performans ve Gelişim Mutabakatı
• Performans ve Gelişim Planı
• Değerleme seviyeleri
• Seviyelerin tanımlanması

VIII. İş Performansı ve Yetkinliklerle diğer sistemlerin ilişkilendirilmesi
• İş değerleme ve Grading ile ilişki
• İş Performansı ve Ücret Yönetimi İlişkisi nasıl olmalı
• Yetkinlik ve Ücret Yönetimi İlişkisi nasıl olmalı
• Ödül ve uyarı ile ilişki
• Eğitim ve gelişim ile ilişki
• Yetenek Yönetimi ile ilişki

IX. Peformans Yönetiminin iyi yapılması için Yöneticilere
verilmesi gereken Eğitimler Nelerdir ?