ENG / ITA
« Geri dön

İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI

İnsan Kaynağının Sağlanması
Politika Oluşturma İhtiyacı Ne Zaman Ortaya Çıkar?
İK Politikalarının Geliştirilmesi
İnsan Kaynakları Yönetiminin Gelişimi
Katılımın Rolü
Politikaların Yayınlanması
İKP Tanımı ve Önemi
İKP Amaç ve Kapsamı
İnsan Kaynağı Arzı
Yıllık İKP Uygulaması
İnsan Gücü Planlaması
İK Bilgi Sistemi
İnsangücü Talebinin Tahmin Modelleri
İKP'ye İlişkin Sorunlar
Ek Bilgiler: Bir Uygulama Örneğine Ait Karar Seti
* İşleyiş