ENG / ITA
« Geri dön

FONKSİYONEL EĞİTİM
KOD NT0201
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İnsan sermayesinin geliştirilmesi ve kurumsal sermayeye dönüştürülmesi amaçlı tekniklerin sunulacağı program; katılımcılara insan kaynaklarına bütünsel ve sistematik bir bakış açısı ve İnsan Kaynakları Sistemi tasarımı ya da iyileştirmesi ile ilgili süreçlerde uzmanlık kazandırmayı hedeflemektedir.

Bu programın sonunda İnsan Kaynakları Sistem tasarımı, süreç yönetimi, iş analizi, kilit performans göstergelerinin belirlenmesi, görev tanımları, hedeflerle yönetim, performans yönetim sistemi ve ücret yönetim sistemi kurulumu, eleman seçme gibi insan kaynakları bölümünün temel işlevlerini etkin ve verimli olarak yönetebilir, yürütebilir ve denetleyebilir hale gelebileceksiniz.

Ana başlıklar:
İnsan Kaynakları Yönetimi Yaklaşımları
- İnsan Kaynaklarının İşlevleri
- İnsan Kaynaklarının Bugünü ve Geleceği
- Kurumsal Karlılık ve İnsan Kaynakları Yöneticisi
- İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kurumsal Performans
- Stratejik İnsan Kaynakları Yapılanması

Kurum Yapıları, Kurum Kültürü ve Kurumsal Davranış
- Süreç Yapılanması
- Uygulama: Temel ve Destek Süreçler
- Süreç Haritaları ve Süreç Analizi
- İşlevsel Organizasyon Yapıları
- Uygulama: İşlevlerle Kesişen Süreç Yönetimi Yapılanması
- Vaka Çalışması: Matris Organizasyonlar
- Vaka Çalışması: Süreç yapılanması

İş Akışları ve Görev Tanımları
- İş Akışları ve Görev Analizi
- Uygulama: Görev Tanımları
- Uygulama: İş Analizi
- Uygulama: Yetkinlik Profillerinin Çıkarılması
- Vaka Çalışması: İş ve Görev Analizi
- Vaka Çalışması: İş Değerlemesi ve Yetkinlik Profilleri
- Vaka Çalışması: Norm Kadro Yapılanması
- Uygulama: İnsan Kaynakları El Kitabının oluşturulması

Hedefler ve Stratejik Yönetim
- Kurum Kültürünün bileşenleri
- Vaka Çalışması: Kurumsal SWOT Analizi
- Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
- Kurumsallaşma ve Kurumsal Yönetim
- Vaka Çalışması: Hedeflerle Yönetim
- Uygulama: Kurumsal Hedeflerin Belirlenmesi ve Takibi
- Vaka Çalışması: Performans Programının Oluşturulması

Performans Kültürü ve Performans Yönetimi
- Performans Yönetim Sistemleri ve karşılaştırması
- Vaka Çalışması: 360 derece Geribildirim
- Uygulama: Performans Yönetim Sistemi Sürecinin çıkarılması
- Vaka Çalışması: Performans Yönetim Sistemi Modelinin oluşturulması
- Uygulama: Performans Yönetim Sistemi dökümantasyonu ve takibi
- Uygulama: Performans Geribildirimi
- Kariyer Gelişimi ve Kariyer Planlama

Ödüllendirme ve Ücret Yönetimi
- Ödül ve teşviklerin performans üzerindeki etkileri
- Motivasyon-Tatmin-Performans
- ENR (Effort Net Return) Modeli
- Vaka Çalışması: Pirim Sistemi
- Ücret Yönetim Sistemleri
- Uygulama: Faktör Puan Modeli
- Vaka Çalışması: Ücret Yönetim Sistemi Kurulumu
- Kıyaslama

Eğitim: Bireysel ve Kurumsal Gelişim
- Uygulama: Eğitim İhtiyaçlarının belirlenmesi
- Uygulama: Eğitim etkinliğinin ölçümü
- Uygulama: Eğitim Planlama
- Bireysel gelişimin izlenmesi
- Dökümantasyon
- Uygulama: Eğiticinin Eğitimi programlarının tasarımı ve yürütülmesi
- Vaka Çalışması: Oriyantasyon Programı

Eleman Seçme ve İşe Alma
- Eleman seçme ve işe alma süreçleri
- Uygulama: Dökümantasyon ve Takip
- Mülakatlar
- Kişilik Testleri
- Uygulama: İş görüşmesi
- Uygulama: İşe alma
- Uygulama: Çıkış mülakatı

Katılımcı Profili:
İnsan Kaynakları Uzmanlığı konusunu derinleştirmek isteyenler, İnsan Kaynakları fonksiyonunda çalışmaya yeni başlayanlar veya yeni bir kariyer olarak İnsan Kaynaklarını hedefleyenler. İnsan Kaynaklarının tek bir fonksiyonunda uzmanlaşmış olup, büyük resme hakim olmak için diğer fonksiyonları da geliştirmek isteyenler.

Bireysel & Kurumsal Kazanımlar
Katılımcılara insan kaynaklarına bütünsel ve sistematik bir bakış açısı ve İnsan Kaynakları Sistemi tasarımı ya da iyileştirmesi ile ilgili süreçlerde uzmanlık kazandırmayı hedeflemektedir.

Katılımcı Sayısı: 14-16
Program Süresi: 6 GÜN – 60 SAAT
Program Yeri: ANTALYA / Ulaşım, tam pansiyon konaklama, ikramlar, salon, eğitim malzemeleri ve eğitim notları program bedeline dahildir.