ENG / ITA
« Geri dön

MÜŞTERİ HİZMETLERİNDE İŞ VE İNSAN YÖNETİMİ

YÖNETİM YETKİNLİKLERİNİ GELİŞTİRME

Yönetim Yetkinlikleri I
* Liderlik
     Liderlik Kavramı
     Liderle Yönetici Arasındaki Farklar Nelerdir?
     Lider Yöneticilerin Ortak Özellikleri
     Yöneticilik Performansını Etkileyen Kritik Başarı Faktörleri
     Liderlik Testi ile bireyin Liderlik Stilinin tanımlanması
     - Stilden gelen fırsatlar
     - Stilden gelen tehditler
     Uygulama : You are Me oyunu
* Motivasyon
     Motivasyon Engelleri
     Motivasyon testi ile bireyin ihtiyacını Belirlemek
     Yöneticinin kişiye uygun davranış geliştirmesi

Yönetim Yetkinlikleri II
* Yetiştirme
     Kendinin ve Astlarının profilini tanımak
     - Davranış tarzı testi
     Kişiye göre davranış ve yetiştirme yaklaşımı
     Performans Değerlendirme
     Yetkinlik Değerlendirme
     - STAR metodolojisi
     - Davranış göstergeleri
     Eğitimde Yöneticinin rolü
     Uygulama : STAR kullanımı
* Geri Besleme
     Etkin Geri Bildirim nasıl verilmeli
     - Belirgin, Samimi, Dengeli
     Davranış göstergeleri ile yorumların Ayırt Edilmesi
     Asla Kişiliğe Girmeme kuralı
     Uygulama: Grup Geribildirim seansı (katılımcıların birbirini tanıması durumunda yapılabilir)
     Alternatif Uygulama : İkili roleplay ile geri-bildirim uygulaması

Yönetim Yetkinlikleri III
* Takım Oluşturma
     Takım Çalışması İhtiyacı
     İyi Takım Oyuncularının Özellikleri
     İletişim tarzı testi
     Başarılı Takımların Nitelikleri
     Duygusal Banka Hesabı
     Takımda Çatışmayı yönetme Stratejileri
     Takımda sinerji yaratma
     Uygulama : Farkındalık Oyunu
* Delegasyon
     Neden Delege ederiz/etmeyiz ?
     Delegasyon Tipleri
     Kime neyi delege etmeli
     - Problem Çözme tarzı testi
     Uygulama: Takımımdakilere Etkili Delegasyon Grup Çalışması

Yönetim Yetkinlikleri IV
* Stratejik Yaklaşım ve Vizyonerlik
Yöneticinin Vizyon, Misyon, Değerlere ilişkin görevleri
* Rekabet İzleme görevi
* Yaratıcılığı teşvik görevi
* Zaman Yönetiminde Stratejik Öncelik yaklaşımı
* Uygulama

Yönetim Başlıkları
* LİDERLİK
* MOTİVASYON
* YETİŞTİRME
* GERİ BESLEME
* TAKIM OLUŞTURMA
* DELEGASYON
* STRATEJİK YAKLAŞIM ve VİZYON