ENG / ITA
« Geri dön

NORM KADRO ANALİZİ EĞİTİMİ

Kimler katılmalı?
- Departman Yöneticileri
- İnsan Kaynakları Departman Çalışanları
- Süreç ve Sistem Yönetimi Çalışanları

Niçin ve Neden?
- İşletmelerin her kesimi için iş gören gereksiniminin önceden saptanması, bunlara göre çalışan kadro analizlerinin yapılmasında kullanılan yöntemlerinin belirlenmesi
- Planlamayı etkileyen faktörlerin öğrenilmesi
- Analiz yöntemleri
- Personel ihtiyaç çeşitleri
- Kullanılan sayısal tekniklerin öğrenilmesi
- Sonuçlarının nasıl değerlendirilmesi gerektiği hakkında ipuçlarının verilmesi

Nasıl?
- Teorik bilginin paylaşımı
- Şirkete özel durum ve özelliklerin getirdiği farklılıkların yorumlanması
- Detaylı metod aktarımı
- Başarılı ve başarısız uygulamalarla ilgili yaşanmış örnekler
- Becerilerin gerçek yaşama aktarımını kolaylaştıracak alıştırma ve uygulamalar

İçerik
- Norm Kadronun anlamı, amacı ve yararları
- Norm Kadro çalışması süreci
     Örgüt Analizi Yapılması
     Görev Analizleri / İş Tanımlarının yapılması
     Norm Kadroya konu olacak pozisyon sayısının belirlenmesi
- Norm Kadronun saptanmasında izlenen yöntem
     İş Analizi Yönteminin belirlenmesi
     * Gözlem
     * Anket
     * Görüşme
     * Günlük tutturma
     İş ölçümü yöntemi
     * İş analizlerinin yapılması
     * İşin öğelere ayrılması ve zamanlaması      * Çalışma hızının (temponun) derecelendirilmesi ve «normal» zamanın saptanması
- Eklenecek payların belirlenmesi
- Normal zamana payların eklenmesi suretiyle «standart» zamanın saptanması
- Norm Kadronun saptanması
- İş Örneklemesi Yöntemi
- Norm Kadro saptama örnekleri ve Norm Kadro Kılavuzunu hazırlama yöntemi
- Örgüt Analizi Formu inceleme
- İş Analizi Formu inceleme - Yetkinlik Gözlemleri
- Verimliliği etkileyen psikolojik faktörlere ilişkin «Kurum İklimi»nin ölçümü ve yorumlanması
- Tüm Çalışmaların Raporlanma formatı için öneriler