ENG / ITA
« Geri dön

UYGULAMADA HEDEF YÖNETİMİ

Balanced Scorecard Performans Karnesi
- Balanced Scorecard Stratejik Planlama Mantığı
- Performans Karnesi Kavramı
- Performans Karnesinin Çıkmasının Nedenleri
- Performans Karnesinin Gelişimi
- Performans Karnesinin Sağladığı Faydalar
- Performans Faydası ile Toplam Kalite Yönetimi İlişkisi

Balanced Scorecard Performans Karnesinin Uygulanması
- Performans Karnesine Gereksinim Duyma Nedenleri
- Peki Performans Karnesinin Hedef ve Amaçları Nelerdir?
- Performans Karnesinin Başarılı Olması için Dikkat Edilmesi Gerekenler
- Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
- Uygulama Dikkat Edilmesi Gerekenler
- Performans Karnesi Kullanan İşletmeler
- Mobil North America Marketing and Refining
- Performans Karnesinin Dört Temel Boyutu - Kamu
- Performans Karnesinin Sonuçları

Balanced Scorecard Performans Karnesinin Boyutları
- Performans Karnesinin Dört Temel Boyutu
- Finansal Boyutu
- Müşteri Boyutu
- Süreçler Boyutu
- Öğrenme ve Gelişme Boyutu
- Performans Karnesinde Kullanılan Diğer Boyutlar
- Uygulama

Peformans Karnesi Kullanımının Sağladığı Faydalar

Bireylere İndirgenmiş Hedefler ve Performans Ölçüm Sistemi
- Hedefler Yönetimi
- Metod
- Örnek Notlar
- Performans
- Gözlemlerimiz: Hedefler Nasıl Olmalı?
- Örnek: Performans - Prim İlişkisi
- Örnek: Şirket Notu - Kişisel Not İlişkisi (Üst Yönetim)
- Örnek: Bütçe Yönetim Mantığı
- Örnek: Sistemin İşletiminden Kimler Sorumlu?
- Örnek: Değişim Yönetimi
- Örnek: İletişim Planı
- Örnek: Şirket Notu Hangi Hedeflerden Gelmeli?
- Uygulama
- Hedef ve Kaynak Yönetimi
- SWOT Metodolojisi
- Ishikawa - Balık Kılçığı Diyagramı

Ön Hazırlık Verileri
- Yön Birliği
- Elbirliği
- Hedef Birliği
- Koordinasyon
- Takım Olmuş Yetenekler
- Misyon
- Vizyon
- Strateji
- İlkeler
- Hedef