ENG / ITA
« Geri dön

KOÇLUK EĞİTİMLERİ
KOD A864
YÖNETİCİ KOÇLUĞU

Kurumlarda görev alan Yöneticilerin;
- Yönetim yetkinliklerinin desteklenmesi ve geliştirilmesi,
- Potansiyellerinin açığa çıkarılması,
- Kişilerin kendilerini tanıması ve farkındalık kazanması,
- Etkili yönetim becerileri sergilemesine hizmet eder.

Yönetici Koçluğu, özellikle şirketlerin önemli değişim süreçlerinde, reorganizasyon dönemlerinde, şirket birleşmelerinden sonra, şirket sahipliği değişimlerinde, potansiyeli yüksek kişilerin yöneticiliğe ilk geçişinde, orta kademe yöneticilerin üst kademe yöneticiliğe terfilerinin hazırlık dönemlerinde, Yetenek Havuzu uygulamalarına seçilen potansiyelyöneticilerin desteklenmesinde önemli katkı sağlayan bir metoddur.

Günümüz Dünyasında artan rekabet ancak insanlarının performanslarını ve yetkinliklerini iyi yöneten işletmelerin fark yaratabileceği bir piyasa ortamı yaratmaktadır.

Program, Dünya’da kullanılan temel prensipler esas alınarak Türkiye’deki realiteye uygun olarak tasarlanmıştır ve gerçek şirketler yönetmiş kişilerin tavsiyelerini, başarı ve başarısızlık hikayelerinide içermektedir

Ana başlıklar:

MODÜL I: İnsan profillerini tanıma

BİREYİN PROFİL ÖZELLİKLERİNİN TANIMLANMASI

Bu kısımda kişinin profilinin detaylı bir analizi 6 farklı test kullanılarak ortaya çıkarılmakta, bireyin güçlü yanları ve fırsatları ile gelişime açık yanları ve tehditleri tanımlanmaktadır.

Profil unsurları:
- Davranış Tarzı
- İletişim Stili
- Problem çözme tarzı
- Organizasyon Kültürü ile uyum
- Motivasyon Modeli
- Liderlik Stili

MODÜL II: Yöneticiler için Temel Koçluk Becerileri

Koçluk nedir , ne değildir ; danışmanlık ve mentorluktan farkları
Koçluk yapacak yöneticinin sahip olması/geliştirmesi gereken kişisel beceriler Güçlü sorular ve bunların kullanımı
Temel yönetim becerileri yönünden gelişim alanlarının belirlenmesi
- LİDERLİK
- MOTİVASYON
- İNSANLARI GELİŞTİRMEK
- TAKIM GELİŞTİRME
- DELEGASYON
- GERİ BESLEME
Gelişim alanları ile ilgili hedef belirleme
Hedefe ulaşmak için strateji belirleme
Hedefe uygun eylemler
Koçluk seansları/Periyodik görüşme ve izleme sistematiği
Role play/uygulama

MODÜL III: Yöneticilere Yetkinlik bazlı Koçluk yapma sistematiği

Koçluk yapılacak kişinin pozisyonundan beklenen yetkinlikler
Yetkinlik bazlı ölçümlemeler
Kişiye has gelişim alanları konusunda mutabık kalmak/kişisel farkındalık
STAR tekniği ile davranış örnekleri toplama
Koçluk becerileri kullanılarak yetkinlik geliştirme
Yetkinlik bazlı gelişimin ölçümlenmesi
Rol play /Uygulama

Katılımcı Profili

Yöneticilerin Yöneticisi pozisyonunda olan profesyoneller; Ekip yöneten tüm yöneticiler veya yönetici adayları, yetenek havuzunda yetiştirilmekte olan potansiyeli yüksek çalışanlar.
Birden fazla yönetim kademesi için kullanıldığında bu metot en yüksek verimi sağlamaktadır.

Bireysel & Kurumsal Kazanımlar

Koçluğun bir yönetim aracı olarak bilinçli olarak kullanımı ile yetkinlik ve performans yükselişi;
Kişisel farkındalık yükselişi ile radikal davranış iyileşmesi
Yöneticilerin yetenekli astlarına yatırım yapması, sürekli gelişim ve yetiştirme kültürünün geliştiği bir şirket ortamı
Gelişen çalışan memnuniyeti, artan müşteri sadakati ve yetenekli çalışanların kurumdan ayrılma eğiliminin azalması
Ekipler içindeki karşılıklı anlayışın iyileşmesi, işbirliğinin artması.

Katılımcı Sayısı: 8-12

Program Süresi:

Modül I: 2 gün
Modül II: 2 gün
Modül III: 2 gün