ENG ITA

Institute of Management Consultants tanımları çerçevesinde verilen, Yönetim Danışmanlığı hizmetleri kamu veya özel işletmelerde iş stratejisi, organizasyonel yapı, iş yapma yöntemleri alanlarındaki sorunların araştırılması, belirlenmesi ve uygun önerilerin yapılarak işletmede uygulanmasına destek verilmesini kapsar.

 

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI ALANLARI


   

STRATEJİK VE ÖRGÜTSEL GELİŞTİRME

   Misyon, Vizyon, Strateji çalışmalarının planlanması, organizasyonu, fasilitasyonu

   Organizasyonel Yapı, re-organizasyon etüdleri

   Organizasyonel gelişim danışmanlığı

   Kurumsal koçluk ile gelişimi destekleme

   Değişim Yönetimi danışmanlığı

 

MALİ VE İDARİ SİSTEMLER

   Balanced Scorecard yaklaşımı

   Şirket boyutunda kullanılacak stratejik Bütçe sisteminin seçilmesi ve organizasyonel yapı ile ilişkilendirilmesi (Kar merkezi, gelir merkezi, gider merkezi yaklaşımı)

   Maliyet yönetim yapısı

   Yönetim kararlarının mali ve idari sistemle desteklenmesi

   

İNSAN KAYNAKLARI SİSTEMLERİ

   İş Tanımları analizi

   İşletme genelinde pozisyon bazlı yetkinlik haritası

   Yetkinlik bazlı işe alım tekniklerinin kazandırılması

   Yetkinlik bazlı yetiştirme ve terfi sistemlerinin kurulması

   Yöneticiler için yönetim yeteneklerinin geliştirilmesi

   Yönetici Koçluğu sistemi

   Ücret sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi

   Performans sistemleri

   Çalışan Memnuniyeti ve Sadakati Anketleri

   Çalışan Deneyiminin modellenmesi

   Ödüllendirme ve takdir sistemleri

   Yetenek Yönetimi

   Entellektüel Sermaye ölçüm yaklaşımı

   Eğitim ve Gelişim sistematiği

 

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIK, PROJE VE PROGRAM YÖNETİMİ

Digitalleşen dünyada şirketler için teknolojik altyapının kurulması, geliştirilmesi ve yeni teknolojilere adapte olunması hayatta kalmanın vazgeçilmez unsurlarıdır. Şirketlerde bu işlevleri tüm iş süreçlerini kapsayacak şekilde geliştirmek için insan, zaman ve mali kaynaklar gereklidir ve çoğu zaman bu kaynakları belirlenmiş hedeflere ulaşılmasını sağlayacak, rekabet avantajı yaratacak ve şirketi geleceğe taşıyacak şekilde organize etmek karşı karşıya gelinen en önemli sorunlardan biridir.
 
Grow Eğitim ve Danışmanlık, tüm yazılım ve donanım altyapı ihtiyaçları için BT Danışmanlık, Proje ve Program Yönetimi hizmetlerini sağlamaktadır. Geniş sektörel deneyimler ve gerçekleştirilen projelerde kazanılan bilgi ve tecrübe gücümüz ve gerek BT gerekse iş yönetimi alanında uzmanlaşmış danışmanlar ile iş ihtiyaçlarını teknoloji ile bütünleştirerek özgün olarak şirket yapısına göre dizayn edilmiş süreçlerin geliştirilmesi, projelerin ve program yönetiminin yapılması ana başlıkları altında en uygun çözümleri sunuyoruz.
 
Bu kapsamda hizmet alanlarımızı aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;

   Şirket hedefleri kapsamında teknolojik altyapı ihtiyaçlarının belirlenmesi

   Şirket teknoloji altyapısının analizi ve gelişmesi gereken süreçlerin ve risklerin tespiti

   Şirket içinde yürütülmekte olan proje ve programların devralınarak yönetilmesi, geliştirilmesi veya danışmanlık desteği ile çıktılarının kontrolü

   Yapay Zeka Uygulamaları ile süreçlerin ve iş sonuçlarının değerlendirilmesi, İş zekası uygulamalarının dizayn edilmesi

   Dijital dönüşüme uygun süreçlerin belirlenmesi

   Çözüm alternatiflerinin insan/zaman/maliyet unsurları çerçevesinde belirlenmesi ve ortak çözüm kararının verilmesi

   Proje ve programların iş ekipleri ihtiyaçları doğrultusunda dizayn edilmesi

   Çözüm kapsamında gerekli donanım, yazılım ve uygulanmaların belirlenmesi

   Uygulama tasarım ve geliştirmelerin yapılması

   Üçüncü partilerden temin edilecek ihtiyaçların satın alma ve sözleşme süreçlerinin yönetimi

   Sistem kurulum ve entegrasyonlarının yapılması

   Sistem İşletim ve Yönetimi (geçici veya sürekli)

   BT ekibinin kurulması ve işbaşı mentorluk ile insan kaynağı gelişiminin sağlanması

Grow Eğitim ve Danışmanlık olarak, Bilgi Teknolojileri alanında dış kaynak çözümleri ile insan kaynağını optimize olarak belirlemek ve geliştirmek, iş süreçlerini maliyet odaklı yapılandırılmış projeler ve programlar çerçevesinde dijitalleştirmek, teknolojiyi doğru yönetmek için çözüm ortağı olarak kendimizi konumlandırdık.
 
Bize telefon ve e-posta aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

Telefon: +90 (212) 222 62 16

E-Posta: bilgi@growint.com

 

ÜRETİM VE HİZMET YÖNETİMİ

   Süreç Yönetimi yapılandırma

   Kalite Yönetim Sistemi kurulması ve geliştirilmesi

   

PAZARLAMA VE KURUMSAL İLETİŞİM

   Stratejik Pazarlama

   Pazarlama araştırmaları

   Marka İletişimi

 

EKONOMİK VE ÇEVRESEL ETÜDLER

   Trend analizi

   Pazar araştırması

   Müşteri Memnuniyeti ölçümleri

   Gölge Müşteri çalışmaları yapılması

 

MÜŞTERİ DENEYİMİ YÖNETİMİ

   B2B ve B2C için Müşterinin şirketle olan tüm etkileşiminin planlanması ve izlenmesi

   Müşteri odaklı kültür için değişim yönetimi