ENG / ITA

Institute of Management Consultants tanımları çerçevesinde verilen, Yönetim Danışmanlığı hizmetleri kamu veya özel işletmelerde iş stratejisi, organizasyonel yapı, iş yapma yöntemleri alanlarındaki sorunların araştırılması, belirlenmesi ve uygun önerilerin yapılarak işletmede uygulanmasına destek verilmesini kapsar.

 

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI ALANLARI


   

STRATEJİK VE ÖRGÜTSEL GELİŞTİRME

   Misyon, Vizyon, Strateji çalışmalarının planlanması, organizasyonu, fasilitasyonu

   Organizasyonel Yapı, re-organizasyon etüdleri

   Organizasyonel gelişim danışmanlığı

   Kurumsal koçluk ile gelişimi destekleme

   Değişim Yönetimi danışmanlığı

 

MALİ VE İDARİ SİSTEMLER

   Balanced Scorecard yaklaşımı

   Şirket boyutunda kullanılacak stratejik Bütçe sisteminin seçilmesi ve organizasyonel yapı ile ilişkilendirilmesi (Kar merkezi, gelir merkezi, gider merkezi yaklaşımı)

   Maliyet yönetim yapısı

   Yönetim kararlarının mali ve idari sistemle desteklenmesi

   

İNSAN KAYNAKLARI SİSTEMLERİ

   İş Tanımları analizi

   İşletme genelinde pozisyon bazlı yetkinlik haritası

   Yetkinlik bazlı işe alım tekniklerinin kazandırılması

   Yetkinlik bazlı yetiştirme ve terfi sistemlerinin kurulması

   Yöneticiler için yönetim yeteneklerinin geliştirilmesi

   Yönetici Koçluğu sistemi

   Ücret sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi

   Performans sistemleri

   Çalışan Memnuniyeti ve Sadakati Anketleri

   Çalışan Deneyiminin modellenmesi

   Ödüllendirme ve takdir sistemleri

   Yetenek Yönetimi

   Entellektüel Sermaye ölçüm yaklaşımı

   Eğitim ve Gelişim sistematiği

 

ÜRETİM VE HİZMET YÖNETİMİ

   Süreç Yönetimi yapılandırma

   Kalite Yönetim Sistemi kurulması ve geliştirilmesi

   

PAZARLAMA VE KURUMSAL İLETİŞİM

   Stratejik Pazarlama

   Pazarlama araştırmaları

   Marka İletişimi

 

BİLGİ TEKNOLOJİSİ VE SİSTEMLERİ

   MIS

   ERP

   BI

 

PROJE YÖNETİMİ

   Proje Yönetimi kültürünün kazandırılması

   Büyük projelerin danışmanlarca yönetilmesi veya koordinasyonu

   Program Yönetimi

 

EKONOMİK VE ÇEVRESEL ETÜDLER

   Trend analizi

   Pazar araştırması

   Müşteri Memnuniyeti ölçümleri

   Gölge Müşteri çalışmaları yapılması

 

MÜŞTERİ DENEYİMİ YÖNETİMİ

   B2B ve B2C için Müşterinin şirketle olan tüm etkileşiminin planlanması ve izlenmesi

   Müşteri odaklı kültür için değişim yönetimi