ENG ITA

GENEL KATILIMA AÇIK EĞİTİMLER

Modern organizasyonlarda Yöneticilerin artık kendi yönettikleri ekiplere yönelik tüm İnsan Kaynakları Yönetimi uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmaları hatta bu uygulamalarda kilit kullanıcı rolünü oynamaları ve kendi çalışanlarının bu uygulamalar hakkındaki sorularını yetkin olarak cevaplayabilmeleri beklenmektedir. Bu programla ilk ve orta kademe yöneticilere İnsan Kaynakları uygulamalarının temel prensipleri ve uygulanma şekilleri hakkında bilgi aktarılması amaçlanmaktadır.
Detaylı bilgi »

Programda Soft İK olarak bilinen ve İnsan Kaynaklarının işe alım, eğitim, gelişim, performans yönetimi, derecelendirme, yetenek yönetimi, ödül ve takdir yönetimi gibi bordro ve özlük dışı uzmanlık alanlarına dair süreç belirleme ve sistem kurma yeteneğinin katılımcılara kazandırılması amaçlanmaktadır.
Detaylı bilgi »

Profesyonellere her tip ticari ve teknik alım veya satım sözleşmesine uygulanabilecek sağlam bir bilgi altyapısı kazandırmayı amaçlayan bu programda, satınalma alanına biraz daha fazla odaklanılmıştır.
Hukuki tavsiyeler bu programın ana kapsamı olmamakla birlikte ticari sözleşmelerde kullanılabilecek mantık bağlantıları kurulmakta ve satınalma, sözleşmeli satış, sözleşme yönetimi yetkililerinin hukukçuların tavsiyelerini anlayıp kullanabilmesi için temel yaklaşım anlatılmaktadır.
Detaylı bilgi »

Organizasyonların her kesimi için iş gören gereksiniminin önceden saptanması, bunlara göre çalışan kadro analizlerinin yapılmasında kullanılan yöntemlerin belirlenmesi, norm kadro planlamasını etkileyen faktörlerin öğrenilmesi, analiz yöntemleri, çalışan ihtiyaç çeşitleri, kullanılan sayısal tekniklerin öğrenilmesi ve sonuçların nasıl değerlendirilmesi gerektiği hakkında ipuçlarının verilmesi amaçlanmaktadır.
Detaylı bilgi »

KURUMLARA YÖNELİK EĞİTİMLER

Herkesle İyi İletişim Mümkün Mü ?

Etkin İletişim Eğitimi

T.E.A.M. Takımın Gücü

Sunum Teknikleri

Toplantı Yönetimi & Altı Şapkalı Düşünme Tekniği

Zaman Yönetimi ve Stratejik Önceliklendirme

Çalışanlar için Stres Yönetimi

Kurumsal Görgü ve Davranış Kuralları

Introduction to the Turkish Reality

Liderlik Programı

Mini MBA

Yöneticilerin Davranış Profilleri

Yönetim Aracı Olarak Profil Envanteri

Yöneticiler için Kuşak Çatışması Yönetimi

Koçluk Yapan Liderler Yaratmak

Stratejik Yönetim Eğitimi

“Strateji Çalıştayı” Fasilitasyon Programı

Holding Stratejik Planlamasi için Portföy Analizi & BCG Matrisi

Süreç Yönetimine Giriş – Özet Program

Yönetici Koçluğu

Yöneticiler için Koçluk

Satış Koçluğu

İnsanlara “Satın Almak İstedikleri Gibi” Satabilmek

Yönetim Yetkinliklerini Geliştirme Eğitimi

Hedeflerle Yönetimin Esasları

Kurumlarda Hedefler Piramidi

Uygulamada Hedef Yönetimi

Balanced Scorecard Nedir?

Balanced Scorecard Temel Eğitim

Balanced Scorecard Kurulum Aşaması

Balanced Scorecard Ölçüt Kataloğu

Balanced Scorecard: Ölçütler ve İndirgeme

Balanced Scorecard İşletme Prensipleri

Aile Anayasası Temel Bilgiler

Bütçe Eğitimi

Bütçe Sistemleri ve Stratejik Kullanımları

Değişim Liderliği

Organizasyonel Konstelasyon Nedir?

Turkish Management Culture for Expat Managers

Müşteri Deneyimi (Customer Experience)

Müşteri Deneyimi & Şikayet Yönetimi

10002 Müşteri Şikayetleri Yönetim Standardı

Çağrı Karşılayanlar için Başarı Kılavuzu

Çağrı Merkezi Yönetimi

İletişim Merkezi Yöneticileri için Yönetim Becerilerini Geliştirme Eğitimi

Etkin İletişim ve Çağrı Merkezi Yönetimi

En 15338 Müşteri İletişim Merkezi Hizmet Standardı

Müşteri Hizmetlerinde Çağdaş Yaklaşım & İletişim Merkezi Yönetimi

Müşteri Hizmetleri Operasyonel Yönetim Eğitimi

Müşteri Hizmetleri Yöneticileri için İnsan Yönetimi

Müşteri Hizmetlerinde İş ve İnsan Yönetimi

Satınalma Yönetimi

Stratejik Satınalma Yönetimi

Profesyoneller için Sözleşme Yönetimi

Müzakere Yönetimi

Projelerin ve Proje Ekiplerinin Yönetimi

Süreç Akış Şemaları Dizayno Metod Eğitimi

Dış Ticarete Giriş

Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi

Dış Ticaret Yazışma Uygulamaları

Dış Ticarette Hedeflerle Yönetim

E-Fatura Eğitimi

Dünya'da İK Trendleri – Seminer

Dünya'da Kamuda İK Uygulamaları – Seminer

İnsan Sermayesi Yönetimi Trendleri

İnsan Kaynakları Yönetimi

Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri

İnsan Kaynakları Planlaması

Norm Kadro Analizi Eğitimi

Örgütsel Tasarım Alternatifleri ve Organizasyona Göre Yapılanma

Yönetim Aracı Olarak Profil Envanteri

Geribildirim Teknikleri

Yetkinliklerle Yönetim

Eğitim Etkinliğinin Ölçülmesi

Yedekleme Planlaması & Yetenek Yönetimi

Kariyer Yönetim Sistemi

Değerlendirme Merkezi Metod Eğitimi

Dderecelendirme & Ücret Yönetimi

Çalışan Memnuniyet Anketi Tasarım, Raporlama, Aksiyon Yönetimi

Hedefler Piramidi

Hedef ve Kaynak Yönetimi